fredag 1. juli 2016

Elias Palm: Corpus Delicti


Corpus Delicti: en eldre strafferetslig betegnelse på sporene etter en forbrytelse. For eksempel liket av en myrdet person. 
Et lik som er så gammelt at røtter har vokst gjennom kraniet blir funnet i en hage.
Rettsmedisiner Ella Anderson er nylig singel. På nettauksjon kjøper hun et gammelt kaminur som minner om det 
Corpus Delicti: en eldre strafferetslig betegnelse på sporene etter en forbrytelse. For eksempel liket av en myrdet person. 
Et lik som er så gammelt at røtter har vokst gjennom kraniet blir funnet i en hage.
Rettsmedisiner Ella Anderson er nylig singel. På nettauksjon kjøper hun et gammelt kaminur som minner om det de hadde hjemme da hun vokste opp.
Barndomshjemmet med alt innhold brant ned da hun var seks år – en brann som også tok livet av hennes far.
Kaminuret viser seg imidlertid å være identisk med uret som skulle ha gått tapt i brannen tretti år tidligere.
Ella starter en privat etterforsking av hva som skjedde med sin egen familie og egen fortid, men må snart erkjenne at dette kan ha sammenheng med det nylig oppdagede liket.
Var hennes far egentlig en morder? Eller er det gamle liket egentlig hennes far?
Hvilken rolle har hennes aldrende mormor spillt i dette dramaet?
Elias Palm (f. 1976) er rettsmedisiner i Lund der han foretar medisinske vurderinger for politi og påtalemyndighet. Arbeidet hans har inspirert han til å skrive Corpus Delicti, som er hans første roman.
Dette er gøy! I den forstand at det er endelig en kvinnelig skandinavisk rettsmedisiner som kan gå i Dr Scarpettas fotspor. (jfr. Patricia Cornwells serie om dr. Kay Scarpetta ).
Elias Palm klarer på en utmerket måte og beskrive en rettsmedisiners hverdag, samtidig som intrigen er god. Ella Andersen er troverdig både på jobb og privat.
Håper dette er første av mange bøker med Ella Andersen i hovedrollen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar